Писмена комуникација

Курс за писмена комуникација и десетпрстно слепо работење на тастатура

Програма за работа, теми

  • Совладување на техниката на десетпрстно слепо работење на тастатура
  • Типизирање на обрасци на писмени акти
  • Култура на писмено изразување
  • Цел на курсот: Стекнување на практични знаења од областите опфатени во програмата, со што слушателите ги подигнуваат сопствените квалификации на повисоко ниво.


Целна група: технички, деловни секретари, административниработници и сите останати заинтересирани со најмалку ССС, студенти

Број на слушатели: од 10 - 15 слушатели

Времетраење: 5 недели

Фонд на часови: 40 наставни часови (за група од раб. организација/ институција, траењето и динамиката на курсот – по договор)

Материјали: секој слушател добива материјали од обуката

Методи на настава: предавања, работилници, вежби, симулации, студии на случаи, интерактивен наставен приод

Ново од КДС

Согласно долгогодишното искуство во едукација од областа на Финансиското сметководство,
КДС – Центарот за обука и развој на кадри ја прошири својата програма со

Програмите се изготвени за потребите на кандидатите кои што сакаат да ги продлабочат своите знаења во одредени области од Финансиското сметководство.

За секоја обука следува прирачник.

Kds-publikacii
 
Advertisement

Newsletter

KDS започнува со редовна дистрибуција на Newsletter. Дознајте први за новите обуки, календар на активности, семинари и работилници...
Пријавете се бесплатно!

Соработници

Партнер - Агенција за привремени вработувања

Контакт детали

  • КДС ул.Рузвелтова бр.6 Скопје
  • тел/факс: +389 (2) 3213 409 +389 (2) 3215 026
  • centarkds@yahoo.com
  • kdsa@t-home.mk